03 desember 2007

Tilbake til klasserommet?


Jeg har lest det flere steder nå, på forskning.no, i bladet Utdanning og i diverse aviser. Norske elever må tilbake til klasserommet. Læring i åpne arealer fungerer ikke. Vi lærer for lite. Bare se hva PISA-undersøkelsen sier; norske elever scorer under gjennomsnittet i matematikk, naturfag og lesing.

Det høres ut som alle norske skoler nå bare har åpne arealer. Har de det? Nei. Og har noen undersøkt om det er forskjell på kunnskapene til elever som har lært i klasserom og elever som har lært i åpne arealer? Nei. Selvfølgelig har vi ikke det. I Norge synser vi.

Poenget mitt er at det nødvendigvis ikke er organiseringen som er nøkkelen til suksess eller ikke. Hvordan er lærerutdanningen? Har 15-åringene hatt lærere med gode kunnskaper og riktig engasjement for fagene? Hva med læreplanene, er de gode nok? Og hva synes vi om læreplaner som blir skiftet hver gang en utdanningsminister har behov for et minnesmerke? Jeg foreslår noe så enkelt som å evaluere læreplanene før nye blir laget. Vi får jo aldri vite hvordan de egentlig virket. I forbindelse med K-06 skrøt Clemet mye av at de hevet timetallet i naturfag. Joda, det gjorde de, men bare på barneskolen. På ungdomsskolen er faget redusert med 1 time i uken i løpet av tre år. Elevene kommer altså til å lære mer på et lavt nivå, men mindre på et høyere nivå. Har politikerne aldri hørt om Ole Brumm? Han som sa "Jatakk, begge deler"?

Noe av det aller viktigste er klare læringsmål og at elevene er gode til å reflektere rundt sin egen læring. Hva er jeg god til? Hva kan jeg? Hva kan jeg bli bedre til? Hva må jeg gjøre for å nå målene mine? En slik bevisstgjøring vil også nødvendigvis påvirke motivasjonen deres, noe som mange tenåringer mangler helt eller delvis. I tillegg til å være faglig gode og engasjerte må også lærerne hjelpe elevene til å finne læringsstrategier som er best for dem. Dette kan gjøres både i klasserommet og i åpne arealer. Og betyr åpne arealer automatisk slutt på all tradisjonell undervisning? Jeg skjønner ikke det. Jeg har undervist på veldig tradisjonell måte fra tavla i åpne arealer opptil flere ganger. Det gikk helt fint. Jeg lover.

Så slutt å hevde på vegne av alle lærere i Norges land at vi vil tilbake til klasser og klasserom! Jeg vil ha begge deler, men aller mest vil jeg ha reflekterte, bevisste elever som jobber mot klare læringsmål. Sånn. Det var godt å få sagt det.

(Forøvrig så har jeg fått min utdanning i lukkede klasserom, og jeg er ikke en gang sikker på om "scorer" skrives "scorer" eller "skårer".)

7 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg tror du har så veldig rett. Moren min er lærer, og det hun først og fremst fremhever når diskusjonene ruller og politikerne kapper om muligheten til å få sin egen statue et eller annet sted - det er den evige endringen av læreplaner. Uten dokumentert effekt, bare en "lys" idé om at dette høres lurt ut. Også kom noen andre på en annen lysere idé, og endrer opplegget.

Jeg synes ikke det er spesielt forunderlig om dette skaper en vanskelig læresituasjon, og for ikke å snakke om en vanskelig situasjon til å lære bort i.

Unknown sa...

Sjølv er eg veldig for at vi berre HIVER ut ein ny læreplan med det same! No har vi halvvegs prøvd denne KL06 ei stund, og det er på tide å bytte den ut.

Vi kan sjølvsagt allereie sjå resultata frå den, og det kjem til å gå skeis.

Og det er heilt KLART grunna rammene rundt kor undervisninga foregår, noko som dagens lærarar overhode ikkje er utdanna til å ta ei avgjersle på sjølv.
Eg stemmer for Løft-endå-høgare-09. (føler eg trenger ENDÅ ein læreplan i boka mi, så eg ikkje får verken selge eller kjøpe NOKON av bøkene brukt.)

Forøvrig kan du skrive både score og skåre.

Unknown sa...

då eg skreiv "boka mi", så meinte eg "utdanninga mi". Det er berre det at eg er så DRITLEI av begge deler no i eksamenstider, at eg gjerne blandar. ;P

Fire kaffe sa...

TV2 var på skolen vår i dag ang. pisa-undersøkelsen. så jeg kommer kanskje på tv. Sånn bittelitt. :hyper:

Unknown sa...

kom du på tv? Spanande. Eg har ikkje sånne fancye ting.
Du veit, vi studentar er så sløve at vi ikkje gjer anna enn å drikke øl, og har difor ikkje råd til tv. ;P

(eventuelt har kje eg signal, og leser heller til eksamen)

Joachim Hollekim sa...

Uhm. Jeg må nok sette meg litt mer inn i dette før jeg kan uttale meg. Men det er gøy om du var på tv. Jeg har aldri vært på skjermen. Vel, utenom en gang på BBC, men det teller ikke.

Fire kaffe sa...

Jeg kom ikke på tv. Innslaget var ikke tabloid nok. Hoho. Jeg har vært på tv en gang før. Som lærer det også, men jeg turde ikke å snakke.